BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI OD 17:00 | ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 2/8, BRUNTÁL

Církev Bratrská

v Bruntále

Co děláme

Bohoslužby

každou neděli v 17:00 hodin

Biblické hodiny

každou středu v 17:00 hodin

Mládež

každý pátek v 17:00 hodin

Dorost

každou sobotu v 14:30 hodin

Jsme společenstvím lidí různého věku, vzdělání, původu a někdy i různého pohledu na věc, které spojuje víra v Ježíše Krista. Společně se snažíme jít za Bohem a dát i ostatním lidem příležitost zjistit, kdo Bůh je a jaký je život s ním. Dveře k nám proto mají otevřené nejen lidé z církve, ale všichni, kdo hledají, přemýšlejí, anebo jsou jen zvědaví. Ať už hledáte svůj duchovní domov, anebo jen nemáte nic lepšího na práci, rádi vás u nás uvidíme.

Budeme se za vás modlit

Odpoví Bůh určitě na všechny moje modlitby?

Odpověď na tuto otázku nalezneme jen tehdy navážeme-li s Bohem vztah. Ježíš se na lidi, kteří ho znají a spoléhají se na Něj, obrací s velkorysou nabídkou: „Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.“ (Jan 15,7). To že „zůstáváme“ v něm a jeho slova zůstávají v nás, znamená žít tak, že si uvědomujeme jeho přítomnost, spoléháme se na něj a nasloucháme tomu, co říká. Pak ho můžeme poprosit o cokoliv. Je tu však další upřesnění: „Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“ (1. list Janův 5,14-15). Bůh odpovídá na naše modlitby podle své vůle (a podle své moudrosti, lásky, svatosti). Vůli Boží poznávám tehdy, když jsem Ježíše přijal do svého života a přeji si, aby mne učinil takovým jakým mne chce mít.

Chceš Ježíše Krista také pozvat do svého života a navázat s ním vztah?  Kontaktuj nás !

Svědectví Jirky – pokračování

Jirka na táboře s dorostem  „Lavina“  CB Opava  léto 2018Čtu to již po 3 a pocit štěstí a trochu rozpaků je stále stejně intenzivní. Uvědomil jsem …

Svědectví Jirky

Mé přijetí boha bylo velmi krátké. Stalo se to během 14 dnů, kdy ke mně Pán Bůh promlouval skrze lidi v mé blízkosti. Stále mi …

BŮH STOJÍ NA KŘIŽOVATKÁCH TVÝCH ŽIVOTNÍCH CEST

Na cestě životem – Kdo je Bůh?

Každý člověk, ať chce nebo ne, má nějakou představu o tom, kdo nebo co je Bůh. Způsob, jakým definujeme Boha, rozhoduje o tom, v co …

Mikuláš

Milí rodiče, milé děti,dnes  bude zvláštní den. K večeru, den před svátkem sv. Mikuláše, který připadá na den 6. prosince se v ulicích měst a vesnic objeví …

Close Menu