BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI OD 17:00 | ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 2/8, BRUNTÁL

Stavíme dům života

 Děti kopou základy svého domu života vždy  v sobotu od  14:30hod  počínaje  24.11.

Dospělí mohou vyslechnout zvěst božího slova pro náš život  každou sobotu od  17:00 hod jž od této soboty 17. 11.

 Po tři dny stavěli děti z lega v prostorách Církve Bratrské město. Dělo se tak za doprovodu rodíčů z nichž se někteří zůstávali se svými  dětmi  po značnou část jejich činnosti.

Děti staví domy z lega , my větší  budujeme své domovy z malty a cihel a vytváříme z nich vesnice a města . Bible nás učí ,že stavíme ještě další stavby a to domy našeho života. Ježíš ve svém podobenství  nám vysvětluje,  jak máme takový dům stavět.  Přečtěme si  Ježíšova slova tak,  jak jsou zapsaná u evangelisty Matouše 7, 24-27

25. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

Někdy dá dost práce než tu skálu nalezneme přesněji než se k ní prokopeme. Hledat boží království , kde vládne láska a uplatňovat je v životě a tím kopat a hledat skálu  je pro mnohé tak namáhavé, že bez ohledu na nebezpečí postaví svůj dům života na písku se všemi následky. které z toho vyplývají. Nejde o jakoukoliv lásku , hledat a životem potvrzovat máme lásku,  o níž je v bibli řečeno  (1 Kor. 13  4-7)

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

 Vaše děti byly po tři odpoledne v prostředí Církve bratrské a stavěly domy. Jsme křesťané tj.  kristovci následovníci Ježíše Krista. Postavili jsme domy svých životů na skále , kterou je Ježíš sám.

Nechcete , to se svými dětmi zkusit také?

Close Menu